ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประสานมาขอให้โรงเรียนส่งรายงานข้อมูลโดยเร็วด้วย
 

ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประสานมาขอให้โรงเรียนส่งรายงานข้อมูลโดยเร็วด้วย

มีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงาน  ดูรายละเอียดงานและแบบรายงานได้ที่ E-Office วันที่ 24 เมษายน 2555

กลุ่มงานนิเทศเป็นผู้ส่ง หน้าที่ 2 รายการที่ 35 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสถานศึกษา

 
    โดย  วัดไก่        10 พ.ค. 55 20:25:39 น.